Johan Cilliers

before_image
BEFORE
after_image
AFTER
Name: Johan
Surname: Cilliers
Location: Merweville, Wes-Kaap
Entry Date: Jul 20, 2021
Category: Innovation
Project: Outdoor Areas

About the Project:

Ons huis op Merweville dateer terug na 1904, of vroeër, toe dit diens gedoen het as die “ou waenhuis” van die oorspronklike plaas, Van der Bylskraal, wat aan Jacobus Johannes Le Sueur van der Byl behoort het. Daar is ʼn ou trapvloer op ons erf, wat na alle waarskynlikheid saam met die “ou waenhuis”, waar…

Read More

Ons huis op Merweville dateer terug na 1904, of vroeër, toe dit diens gedoen het as die “ou waenhuis” van die oorspronklike plaas, Van der Bylskraal, wat aan Jacobus Johannes Le Sueur van der Byl behoort het. Daar is ʼn ou trapvloer op ons erf, wat na alle waarskynlikheid saam met die “ou waenhuis”, waar die koring geberg is, op die plaas diens gedoen het. Dit sou met redelike sekerheid aanvaar kon word dat beide die “ou waenhuis” – wat nou ons huisie is – en die trapvloer se oorspronge teruggevoer kan word na ten minste 1904, en die trapvloer dus ongeveer 119 jaar oud is. Ek het die trapvloer tydens Julie 2016 oopgegrawe, en in 2020 gedurende die aanvanklike grendeltyd begin transformeer.
Omdat die wintersdae en die somersnagte so uitsonderlik in die Karoo is, en ons graag buite kuier, het ek besluit om die trapvloer in ʼn kuier-area te omskep – wat ek die naam Die KoupKombuis gegee het. Die materiaal wat ek hiervoor benut het, is grotendeels plaaslik verkry. Ek het ysterklippe – waaraan daar geen tekort op die erf is nie! – gebruik om die vuurpit en die onderkant van die omheining te vorm. Die houtsparre is grotendeels behandelde bloekomhout, gekoop by straathandelaars en That Pole Place in Stellenbosch. Ek het self die sirkel-heining geskep en opgerig, geheg aan bloekompale wat ʼn geskenk van ʼn plaaslike inwoner was. Die skadunet, wat ek agteraan die sparre vasgesit het, is by Agrimark, Prins Albert gekoop. Die sand wat saam met die sement gebruik is, kom grotendeels uit die rivier (Van der Bylstroom), wat direk langs ons erf geleë is – maar feitlik nooit loop nie. Die ou kombuisware wat teen die pale gerangskik is, kom almal van die plaaslike asgate – borde, bekers, ketels, siwwe, bottels, broodpanne, en veel meer. Dit onderstreep die gedagte van ʼn ou/nuwe kombuis!
Behalwe die vuurpit, is daar ook ʼn pizza-oond opgerig, op ʼn stellasie gevorm uit ou windpomp pale. Die oond is deur die plaaslike NG Kerk leraar, Ds Herman Burger gebou, en is die enigste item wat nie deur myself geskep is nie. Vir die bou van die pizza-oond het ons onder andere ook gebruik gemaak van die ou klei bakstene wat hier op die werf te vinde is, en waarskynlik oorblyfsels is van die bouproses van die ou deel van die huis.
Nou benut ons hierdie ou trapvloer as ʼn KoupKombuis, waar ons heerlike Koup-tjops braai, potjiekos maak, en pizzas met ons gaste deel – alles onder die Karoo hemel, wat ons met behulp van ons teleskoop ook soms in die helder aande met verwondering aanskou. Hierdie was sowaar ʼn projek van Trapvloer (1904) na KoupKombuis (2021). Daar waar die donkies geloop het, om en om, om die koring van die kaf te skei, sit ons nou in ʼn sirkel, in Karoo-saamwees.

Budget Breakdown:

Materials:
Houtsparre
5462
Skadunet
1824
Sement
520
Pizza Oond (vuurstene)
240
8046

Contractors:

Herman Burger
0
0
Grand Total
R8046